Showing all 69 results

Силови уреди

Силовите фитнес уреди са уредите които изграждат мускулна маса и релеф на тялото. С тези уреди се постигат максимални натоварвания върху мускулните групи. Нарастването на силата на мускулите е резултат от стремежа за адекватна адаптация на тялото към натоварването в тренировката, така че е необходимо тренировката да е с натоварване, което да предизвика този отговор. Трябва да има серии от повторения и равномерност в натоварванията.

Call Now Button