Showing all 11 results

Кардио уреди

Кардио уредите са машини, посредством които може да бъде развивана сърдечно-съдовата и дихателно-респираторната системи на човешкия организъм, тоест да се въздейства пряко върху сърцето и белите дробове. Изпълняването на упражнения с ниска, средна или висока интензивност способства за укрепване на сърдечно-съдовата система. Аеробните натоварвания в най-общ смисъл способстват за понижаване на кръвното налягане, предотвратяват възникване на сърдечна недостатъчност, подобряват вентилацията и обема на белите дробове, а също така оказват влияние върху обмяната на веществата и способстват за изгаряне на мазнините. Именно поради последната причина този тип уреди се радва на широка популярност във фитнес средата. Кардио уредите имат много разновидности. Към тях се отнасят: бягащите пътеки, елиптическите уреди, велотренажорите (велоергометри), клаймбърите, кардио-станциите, степерите и гребните тренажори.

Call Now Button