Showing all 52 results

Плуване

Плуване има удивително оздравителен ефект. Вода закалява организма и изгражда адаптивност към променливите външни условия. Благодарение на него децата, освен по-здрави, стават и по-уверени, по-бодри и по-силни. Стимулира кръвообръщението, а водата е мощен антистресов фактор. В период на потиснатост и депресия се препоръчва контактуване по-често с вода. Плуването повишава мускулния тонус от активното движение.

Call Now Button