Проектиране, изграждане и ремонт на всички видове спортни съоръжения. Екипи и аксесоари за професионален и любителски спорт.